Godišnja izložba ostvarenja

Stambeni tornjevi See Mar

Foto: Demir Ferhatović
Foto: Demir Ferhatović
Foto: Arsen Čupev
Foto: Arsen Čupev
Foto: Vladi Bralić
Foto: Demir Ferhatović

Autori:

Vladi Bralić

Tvrtka:

Arhitektonsko-građevinski atelje,d.o.o., Rijeka

Projektni tim:

Arsen Čupev , Luka Ilić , Borko Zugan ,

Suradnici:

Ivona Gršković

Investitor:

GP Krk d.d.

Izvođač:

GP KRK d.d.

Godina početka projektiranja:

2013

Godina dovršetka projektiranja:

2017

Godina početka gradnje:

2018

Godina dovršetka gradnje:

2020

Površina obuhvata:

5852 m2

Ukupna tlocrtna površina:

14300 m2

Program / vrsta:

Stanovanje
Urbanizam

Lokacija:

Rijeka

O projektu (tekst autora):

S lokaliteta Martinkovac u Rijeci, na kojem su podignute zgrade, vidi se cjeloviti morski krajobraz Riječkog zaljeva između obalne crte koja u smjeru od zapada prema istoku vodi preko padina Učke do obala otoka Cresa, Krka i Svetoga Marka sve do Kraljevice. U daljini prema istoku za lijepih dana nazire se se impozantni Velebit, a cijelim pogledom dominira velika površina mora, Velim vratima povezana sa otvoreni morem, koje je u Riječkom zaljevu izrazito plave boje.

U takvim prostornim datostima odabrana je arhitektonska kompozicija zgrada sa širom bazom poslovnih prostora i garaža, te stambenim tornjevima usmjerenim prema nebu, Suncu i pogledu na more.

Tornjevi koji se uzdižu nad bazom tlocrtno su trokutastog oblika sa zaobljenim rubovima. U središtu tlocrta smještena su stubišta i dizala oko kojih su radijalno raspoređeni stanovi. Oblikovanje zaobljenih tornjeva trokutastog oblika i skošenih stranica nije u ovom slučaju samo estetsko zanošenje neobičnim arhitektonskim oblikom nego nužnost i isključivi odraz unutrašnjosti tornjeva i njihove stambene funkcije. Oblici tornjeva ovom slučaju proizlaze iz odabira međusobnog položaja stanova tako da se optimalno iskoristi njihova orijentacija u odnosu na reljef područja i strane svijeta kako bi svaki pojedini stan imao vrijedan pogled prema Riječkom zaljevu i moru, te kvalitetno južno osunčanje koje omogućava da zrake Sunca duboko prodiru u unutrašnjost stanova.

           

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA