Godišnja izložba ostvarenja

Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti

Nominacija za nagradu Neven Šegvić 2020.

Autori:

Iva Marčetić

Tvrtka:

Program / vrsta:

Publicistički i/ili nakladnički rad

Obrazloženje stručnog žirija:

Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti, knjiga arhitektice i istraživačice Ive Marčetić u izdanju udruge Pravo na grad, proizvod je dubinskog istraživanja na kojem su s autoricom radili Antonija Komazlić i Antun Sevšek. Biti arhitekt i govoriti o ključnoj ljudskoj potrebi za stanom, nadilazeći u isto vrijeme ograničenja svoje struke s ciljem osvjetljavanja pozadinskih sila koje tu arhitekturu oblikuju, duboko je etičan čin. Suvremeni arhitekt nije više samo umjetnik ili tehnički potkovan kreator, on je društveni kultivator. Njegova uloga je kultivacija društva, s ciljem da pripremi to isto društvo da prihvati nadolazeće forme i nove modele društva i arhitekture koja će u isto vrijeme biti proizvod i stvaratelj tog društva. Sve je to dio jedne borbe za novi svijet u trenutačnom dobu koje je izgubilo vjeru u utopiju. To je duboko politički cilj koji se bori protiv strukturnog cinizma današnje politike i prevladavajuće ideologije. Kako bi mijenjali svijet, u dvadesetom stoljeću naši su preci uzimali puške u ruke. U dvadeset prvom stoljeću uzimat ćemo ovakve knjige.

O projektu (tekst autora):

Stambeno pitanje nerjetko je u javnoj raspravi opterećeno argumentacijskim okvirom koji polazi od razumjevanja stambenih potreba kroz afektivna ponašanja stanovništva, a stambene politike zauzvrat reflektiraju javnu raspravu na način da favoriziraju samo jedan stambeni status, onaj vlasnički. Hrvatska je tako danas država koja ne poznaje neutralnu stambenu politiku, no za razumjevanje geneze takvih politika, kao i njihovih prostornih i društvenih posljedica, potrebno je zahvatiti širi vremenski okvir i više distinktivnih perioda stambene opskrbe. 

Knjiga promatra stambeno pitanje u Hrvatskoj kao proizvod kako specifičnog tako i globalnog konteksta i ideologija koje su iščitane kroz institucionalni okvir stambenog zbrinjavanja, dizajn modela javnih stambenih programa, modela alokacije financijskih sredstava usmjerenih u stanovanje, legislativni okvir po pitanju zaštite stanara u različitim stambenim statusima, kao i kroz odnos prema vrijednosti zemljišta i uloge urbanog planiranja.

Počevši od proizvodnje stambenog prostora kroz samoupravni sustav do financijalizacije stanovanja, kroz pet poglavlja knjiga trasira transformacije odnosa prema stambenom pitanju, kao i prostorni otisak ovih transformacija. Analiza prikazuje kontinuitet proizvodnje prostornih nejednakosti temeljenih na stambenom statusu, bez obzira na razlike u načinu proizvodnje stambenog prostora, a razmjeri nejednakosti uvelike ovise o prisutnosti redistributivnih mehanizama koji se značajno razlikuju od perioda do perioda. Prikupljeni podaci o stambenim statusima, cijenama najma, kao i prostornoj distribuciji takvih stambenih jedinica mapirani su na prostoru Zagreba kako bi što zornije razumjeli kako specifične stambene politike utječu na razvoj grada i time u polje javne rasprave uveli širi argumentacijski spektar koji se bazira na analizi prostornih i ostalih dostupnih podataka. 

 

Stambene politike u službi društvenih i prostornih (ne)jednakosti

Autorica: Iva Marčetić

Istraživačice: Antonija Komazlić, Iva Marčetić, Antun Sevšek

Izbor i priprema mapa: Antun Sevšek

Lektura: Dorotea-Dora Held

Dizajn: Ruta

Izdavač: Pravo na grad, Zagreb

Za izdavača: Tomislav Domes

Tisak: Kerschoffset

ISBN 978-953-49340-0-5

Godina izdavanja: 2020.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA