Godišnja izložba ostvarenja

Sjedište tvrtke Salveo

Foto: Saša Četković
Foto: Saša Četković
Foto: Saša Četković
Foto: Saša Četković
Foto: Saša Četković
Foto: Saša Četković

Autori:

Robert Križnjak
Martina Križnjak

Tvrtka:

Projektni tim:

Velimir Benić , Matej Mataja / Ured ovlaštenog arhitekta Robert Križnjak

Suradnici:

Investitor:

Salveo d.o.o.

Izvođač:

BARTOLIConcept d.o.o. , STUDIO INTERIJER d.o.o.

Godina početka projektiranja:

2019.

Godina dovršetka projektiranja:

2019.

Godina početka gradnje:

2019.

Godina dovršetka gradnje:

2020.

Površina obuhvata:

495 m2

Ukupna tlocrtna površina:

495 m2

Program / vrsta:

Interijer
Poslovanje
Uprava

Lokacija:

Zagreb

O projektu (tekst autora):

Sjedište farmaceutske tvrtke Salveo smješteno je u novonastaloj poslovnoj zoni na Zavrtnici. Kreativnost i dinamičnost radnog tima dobile su svoj prostorni odraz u projektu proširenja i adaptacije ureda. Projektom su bili predviđeni proširenje i obnova postojećeg poslovnog prostora te reorganizacija tlocrtne dispozicije sukladno dinamici i fleksibilnosti novih tendencija u poslovanju.   

Suvremena tipologija poslovnih prostora je ostvarena kroz naglasak na zajedničke i društvene prostore te mogućnost individualizirane personalizacije ureda. Pored novih uredskih jedinica, uređene su dvorana za predavanja, dvorana za sastanke, radno-kreativni „hub“ s tribinom i kuhinjom, dok posebnost predstavlja hodnik s precizno projektiranim zidom koji objedinjuje niše za rad, kratke

Os hodnika i glavne komunikacije s jedne strane flankiraju nanizane uredske jedinice čija repeticija punih i praznih ploha materijalizira konstantnu igru svjetla i sjene. S druge strane hodnika pravilnu sekvencu vertikalnih elemenata obogaćuju utilitarni višenamjenski okviri čime zid postaje trodimenzionalan, ne samo prostorno, nego i funkcionalno. Posebna pozornost dana je odabiru materijala, tekstura i boja čija primjena odražava dualitet prostora koji istovremeno vrši funkciju profesionalne prezentacije uspješne tvrtke i ugodne radne atmosfere. Korištenjem jasne podjele punih površina na crne i bijele ostvaruje se čisti vizualni jezik koji čini podlogu za prirodne, krajnjem korisniku ugodne drvene površine.

 

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA