Godišnja izložba ostvarenja

S12 REDESIGN

Foto: DAMIR FABIJANIĆ
Foto: DAMIR FABIJANIĆ
Foto: DAMIR FABIJANIĆ
Foto: DAMIR FABIJANIĆ
Foto: DAMIR FABIJANIĆ
Foto: DAMIR FABIJANIĆ

Autori:

Davor Mateković

Tvrtka:

PROARH

Projektni tim:

Davor Mateković , Mirna Jović , Oskar Rajko / PROARH

Suradnici:

Josip Galić / RADIONICA STATIKE d.o.o. , Mateo Biluš

Investitor:

Davor Mateković

Izvođač:

Mešić d.o.o.

Godina početka projektiranja:

2017.

Godina dovršetka projektiranja:

2018.

Godina početka gradnje:

2019.

Godina dovršetka gradnje:

2020.

Površina obuhvata:

290 m2

Ukupna tlocrtna površina:

- m2

Program / vrsta:

Ostalo

LOKACIJA:

Zagreb

O projektu (tekst autora):

Rekonstrukcija pročelja na stambenom objektu bila je prvenstveno u smislu poboljšanja energetskih svojstava   građevine te statičkog ojačanja istočnog i zapadnog zida.Na postojeće zidove dodaje se TI kako bi se poboljšala energetska svojstva zgrade. Završna obloga pročelja je tamnso siva žbuka, a pokrov krova je lim.

Debljina  novih slojeva prelazi 30 cm te se javlja problem dubine otvora do samih prozora. Kako bi se izbjeglo zasjenjenje i omogućio maksimalan ulaz dnevnog svjetla oko otvora se projektiraju zakošenja , u različitim širinama i svim smjerovima oko prozora.Na taj način se povećava površina ulaza sunčevih zraka i optimalan prodor dnevnog svjetla u interieur.

Osim funkcionalnih razloga, skošenja uz otvore stvaraju novu strukturu na fasadnom platnu, trodimenzionalni efekt i dinamiku igre kontrastnih ploha.

 

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA