Članak u časopisu: ČIP 65
Frano Kršinić
datum/vrijeme
31.12.1957.