Finska, Burma, Italija , Japan, Kanada, Kuba, Njemačka, Poljska , SAD, Sovjetski savez, Švedska, Velika Britanija