Nagrada Viktor Kovačić - godišnja
Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišni kampus Trsat, Rijeka
Godina
2011.
Suradnici

ANA AŠČIĆ, MARINA BERTINA,TAMARA BRIXY, TAJANA JAKLENEC, VEDRANA JANČIĆ, LUKA KORLAET, MIA ROTH ČERINA

Adresa