Članak u časopisu: ARHITEKTURA 216
Europan 5, 1997. – 1999. Vukovar, Hrvatska
datum/vrijeme
31.12.2004.