Društvo građevnih inženjera i tehničara NR Hrvatske raspisuje natječaj za izradu plakata za izložbu građevinsrstva NR Hrvatske