Članak u časopisu: ČIP 73
Dijafilmovi “ZORA – FILM-a”
datum/vrijeme
31.12.1958.