Dedščina Ljubljane- Zbrala po razstavi DIT-a: Ilustracije ing. arh. N. Bežek in tekst ing. arh. D. Grabrijan