Edukativna slikovnica ‘Bernardi za djecu’

Riječima autora Danijela Srdareva:

Cilj elektroničke edukativne slikovnice Bernardo Bernardi za djecu približavanje je dizajnerskog djela Bernarda Bernardija najmlađima. Kroz primjer Radničkog sveučilišta i njegovo vizionarsko promišljanje. Približavanje najmlađima različitih praksi od Bauhausa do skandinavskog organskog modernizma u kontekstu europskog modernizma kroz različite primjere didaktičko-pedagoških sadržaja kroz igru i učenje pokušati približiti sklad i vrstu habitusa ovog velikog čovjeka.

Više na poveznici.

Elektroničku slikovnicu preuzmite ovdje.