Članak u časopisu: ČIP 423
Crte i crtice: O nastupu Radovana Tajdera na 23. zagrebačkom salonu
datum/vrijeme
31.12.1988.