Ciklus predavanja: MEDITERANSKA MREŽA MODERNIZMA: prvo predavanje dr. sc. Tvrtka Jakovine održat će se 9. svibnja 2019. u 19h, Trg bana J. Jelačića 3/1

MEDITERANSKA MREŽA MODERNIZMA: CIKLUS PREDAVANJA

PROTUVRIJEME/ CONTRETEMPS

Internacionalizam

„da bi se postalo istinskim internacionalistom, treba misliti ne samo o svojoj naciji, već iznad nje treba staviti interese svih, njihovu opću slobodu i ravnopravnost«.V.I.L.

Slijedom studijskih putovanja u okviru projekta Motel Trogir u niz zemalja sjeverne Afrike, slijedeći tragove arhitektonskih i infrastrukturnih realizacija te projekata arhitekata i stručnjaka iz bivših jugoslavenskih republika te nekadašnjih aktivnih političkih i drugih veza koje su ostvarivane dijelom u sklopu ekonomske i kulturne razmjene unutar Pokreta nesvrstanih, nameće se potreba reaktualiziranja znanja o odnosima s tim zemljama u drugoj polovici 20. stoljeća. Potreba reaktualizacije nam se činila tim urgentnijom što nakon raspada SFRJ u suvremenoj hrvatskoj politici i javnom diskursu bilježimo gotovo nepostojeće naslijeđe jugoslavenske vanjske politike, pogotovo one u okviru Pokreta nesvrstanih. Iako je bilo vrijednih nastojanja vaninstitucionalnih aktera da prikupe znanja, dokumente, svjedočanstva o tom izuzetno važnom povijesnom razdoblju, ti su pokušaji, iako važni, bili sporadični, skromni i maloga opsega. Pokret koji je pozicionirao socijalističku Jugoslaviju (a time i Hrvatsku toga vremena) u međunarodnim okvirima kao ne samo aktivnog već i relevantnog aktera, danas općenito nije ni u značajnijem fokusu hrvatskih istraživača i institucija, a time ni šire kulturne javnosti.

Termin “nesvrstani” prvi je put u javnom govoru upotrijebio indijski premijer Džavaharlal Nehru 1954. godine za svojega govora u Šri Lanki. Svjetski nesvrstani narodi često su izražavali svoju želju da ne budu uvučeni u ideološke sukobe Istoka i Zapada te da ne budu objekt ucjena velikih sila tijekom hladnoratovskog razdoblja. Od svojih začetaka u Bandungu 1955. do potpisivanja brijunske izjave 1956. i prve konferencije nesvrstanih u Beogradu 1961. do prvih trzavica unutar Pokreta oko rata u Vijetnamu, razmimoilaženja njegovih članica i kasnijih, globalnih događanja koja su utjecala na slabljenje njegove važnosti, Pokret nesvrstanih nezaobilazna je povijesna i politička činjenica. Pokret i danas okuplja rekordni broj zemalja. Osim nove dinamike u sferi međunarodnih odnosa, ekonomske i kulturne razmjene, pokušaja osmišljavanja emancipacijske politike u globalnim razmjerima, činjenica da smo, tada u sklopu socijalističke Jugoslavije, bili relevantni protagonisti međunarodne političke scene i pokreta u okviru kojega je došlo i do značajne kulturne suradnje pa i prvih značajnijih, pionirskih, kontakata s nizom zemalja, zaslužuje ponovljeni pogled na dosege tog projekta i sagledavanje naslijeđa, tragova i mogućnosti.

Kako bismo doprinijeli populariziranju teme, čuli glasove zaboravljenih aktera, politika i praksi, ali i pridonijeli samoartikulaciji vlastitih istraživanja unutar projekta Motel Trogir i Mediteranske mreže modernizma koju smo pokrenuli 2015. godine s partnerima iz sjeverne Afrike, započinjemo s ciklusom predavanja koji će apostrofirati prakse internacionalizma kroz predavanja širih tematskih odrednica, a osobito u segmentu arhitektonske i druge kulturne produkcije i razmjene. Prvi ciklus fokus stavlja na početke, ishodšta i osnove vanjske politike Jugoslavije koja će dovesti do ekstenzivne kulturne suradnje s afričkim i drugim zemljama. Nizom susreta, predavanja i razgovora, namjera nam je oživjeti temu internaconalizma i pozicionirati se prema njoj danas, osvrćući se na razdoblje nekadašnje aktivne politike unutar Pokreta nesvrstanih i propitivanja mogućnosti suradnje temeljem njegova nasljeđa danas.

PRVO PREDAVANJE:

Početak ciklusa održat će se 9. svibnja 2019. predavanjem prof. dr. sc. Tvrtka Jakovine u prostorima Udruženja hrvatskih arhitekata/ Društva arhitekata Zagreba s početkom u 19 sati.

Uz kratki uvod o Pokretu nesvrstanih, predavanje će fokusirati odnose sa sjevernoafričkim zemljama.

Prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina predaje suvremenu povijest na Odsjeku za povijest Flozofskog fakulteta u Zagrebu. Između ostaloga, autor je knjige “Treća strana hladnog rata” (2011.) koja tematizira specifičnosti jugoslavenske vanjske politike u hladnoratovskim prilikama i vodeću ulogu Jugoslavije u Pokretu nesvrstanih.

Ciklus predavanja održava se u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata (UHA).

Projekt Motel Trogir u 2019. godini podržavaju Ministarstvo kulture RH i Zaklada Kultura nova.