Članak u časopisu: ČIP 505-507
CAD Forum ’96 – komunikacija u projektiranju
datum/vrijeme
31.12.1996.