Boris Podreca u galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku