Članak u časopisu: ČIP 426
Bilješke na margini petog kongresa povjesničara umjetnosti Jugoslavije
datum/vrijeme
31.12.1988.