Društvo arhitekata Rijeka poziva Vas na sudjelovanje u bijenalnoj izložbi Društva za 2022. godinu!


Osim klasičnog predstavljanja ostvarenja članova, ovogodišnjom izložbom prikazat će se šira slika djelovanja riječke arhitektonske zajednice. Djelovanje koje utječe na prostor i razvoj arhitektonskog razmišljanja manifestira se ne samo kroz gradnju i projektiranje već i kroz druge važne kategorije djelovanja kao što su izrada urbanističkih planova, edukativne aktivnosti, organizacija izložbi i rasprava o pr­ostoru i njegovom razvoju…

DAR Biennale 2022 okupit će tako na jednom mjestu riječku arhitektonsku produkciju – fizičku i digitalnu, materijalnu i nematerijalnu, kreativnu i edukativnu, ostvarenu i neostvarenu – i prezentirati produkciju s arhitektonskim predznakom nastalu na riječkom području.

Prijavljeni radovi biti će prezentirani na izložbi u Društvu arhitekata Rijeka, na web stranici i društvenim mrežama, a biti će i publicirani kroz tiskanu publikaciju radova koju će dobiti svaki od izlagača. Otvorenje izložbe planirano je za utorak 20.12.2022. uz izbornu skupštinu i tradicionalno predblagdansko druženje.

PRIJAVA
Na dostavu materijala pozivamo sve autore projekata nastalih u razdoblju od 2020. do 2022. godine, odnosno od posljednjeg raspisanog poziva za izložbu do do danas. Materijale za izložbu šaljite na info@d-a-r.hr s naznakom “DAR Biennale 2022”.

Rok za slanje je petak, 9.12.2022. do kraja dana.

Za prijavu je potrebno poslati sljedeće:

  • Osnovni podaci: kategorija projekta, naziv projekta, autor/i, suradnici, godina i mjesec, lokacija
  • Ključne riječi koje opisuju projekt (3-5)
  • Tekstualni opis: do 1.200 znakova s razmacima, u pdf. ili word doc. formatu
  • Grafički prilozi (fotografije, situacije, tlocrti, presjeci, aksonometrije, sheme i sl.): 3-8 priloga u pdf. ili jpeg. formatu, razlučivosti 300 dpi
  • Potvrda o uplati članarine za 2022. Godinu
  • Potvrda o uplati kotizacije za svaki dodatni rad
  • Tisakni primjerak publikacije za kategoriju Publikacija (dostaviti na adresu DAR-a najkasnije do 19.12.2022.)

KATEGORIJE

1 – ARHITEKTURA (realizirani i nerealizirani projekti)

2 – URBANIZAM

3 – DIZAJN (interijeri, produkt dizajn, grafički dizajn…)

4 – PUBLIKACIJA

5 – DOGAĐANJE (izložbe, predavanja, radionice, javne rasprave…)

6 – KONCEPT (konceptualni, eksperimentalni, teoretski i sl. radovi)


UVJETI

Osobe koje žele sudjelovati i izložiti radove trebaju biti članovi DAR-a s podmirenom članarinom za 2022. godinu.

Moguće je učlaniti se slanjem prijavnice i uplatom odgovarajućeg iznosa članstva (zaposleni, nezaposleni, student, umirovljeni, pridruženi). Prijavnicu možete pronaći ovdje: https://d-a-r.hr/wp-content/uploads/2016/08/Pristupnica-DAR.doc, a kategorije i iznose članarina ovdje: https://d-a-r.hr/podrzi/.

Učlanjenje i izlaganje je omogućeno i za osobe srodnih struka čiji se radovi i ostvarenja bave prostorom i/ili njegovom problematikom (krajobrazni arhitekti, dizajneri, umjetnici, povjesničari umjetnosti i sl. struke humanističkih usmjerenja) te se tada učlanjuju kao pridruženi članovi.
U slučaju radova koje je izradilo ili osmislilo više autora, izlaganje je moguće ako je minimalno jedan od autora član DAR-a.

Ukoliko član Društva želi izložiti više od jednog rada tada je potrebno platiti kotizaciju za sudjelovanje u iznosu od 150,00 kn po pojedinom radu na račun DAR-a: IBAN HR6724840081104685292 (Raiffeisen Bank).

Za radove iz kategorije Publikacija potrebno je dostaviti po jedan primjerak prijavljene publikacije na adresu DAR, Ivana Dežmana 2a, Rijeka. Plaćanje kotizacije u tom slučaju nije potrebno.

Za radove iz kategorije Događanja kotizacija se ne plaća.

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA