Nagrada “Neven Šegvić” dodjeljuje se Marini Bagarić za knjigu “Arhitekt Ignjat Fischer”, kojom je sveobuhvatno predstavljena i u neku ruku iznova “otkrivena” jedna iznimna a dosad tek djelomično poznata i nesustavno obrađena figura hrvatske arhitektonske scene. Ovim je radom provedeno uistinu impresivno temeljno istraživanje, izneseni brojni izvorni nalazi i dosad nepoznati arhivski materijali, utvrđeno niz atribucija te prezentirano i obrađeno više od stotinu, mahom realiziranih djela ovog plodnog stvaratelja, ostvarenih najviše u Zagrebu ali i u ostalim dijelovima kontinentalne i primorske Hrvatske. Posebna kvaliteta knjige je i precizno kontekstualiziranje analizirane problematike i njeno sagledavanje u širem stručnom ali i društveno-povijesnom okviru, čime se omogućava informirana komparativna procjena i pozicioniranje dosega Fischerova djela. Ovu složenu i interpretativno zahtjevnu problematiku autorica iznosi krajnje pregledno, precizno, sustavno i argumentirano; knjiga je besprijekorno pripremljena i popraćena nizom vrijednih dokumentacijskih i slikovnih materijala, detaljnim katalogom djela i svim potrebnim prilozima. Iznesenu iscrpnu raspravu zaokružuju zaključna razmatranja s predloženim novim valorizacijskim tezama, koja će zasigurno potaknuti daljnju produktivnu i dobrodošlu diskusiju. Premda složena i slojevita, knjiga se čita lako i s nepodijeljenim užitkom te na vrlo lijepi način omogućuje do kraja upoznati arhitekta koji je u velikoj mjeri definirao lice današnjeg Zagreba i koga po njegovim djelima već otprije cijenimo, a koga ovim radom imamo mogućnost naučiti cijeniti još i više.