ApolitikA-Edukativni Modul 6

Hrvatska gospodarska komora u suradnji s Radnom skupinom za praćenje implementacije ciljeva iz dokumenta ApolitikA, organizira niz informativno – edukativnih modula  na kojima će se raspravljati o svim relevantnim temama obuhvaćenim dokumentom.

Moduli se održavaju u prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, Draškovićeva 45. 

Šesti- i posljednji- modul pod nazivom Zakonodavni okvir i njegova primjena održat će se 12. studenoga 2014. godine.

Do sada je održano pet informativno – edukacijskih modula pod nazivima:

„Ostvarivanje ciljeva dokumenta ApolitikA“ (u svibnju),

„Građenje i oblikovanje prostora“ (u lipnju),  

„Prostor i arhitektura“ (u srpnju),

„Obrazovanje“ (u rujnu)

„Stanovanje“ (u listopadu).

Posljednjim modulom završava ovogodišnji edukacijski ciklus.

Program Modula 6 s temama i sudionicima nalazi se u prilogu ovog poziva.

Pozvani sudionici su predstavnici ministarstava, državnih zavoda, ureda i agencija, znanstvenih i kulturnih institucija, strukovnih organizacija, akademske zajednice, javnih poduzeća i organizacija civilnog društva te istaknuti pojedinci.

Budući je broj sudionika ograničen, ljubazno Vas molimo da ispunite prijavni obrazac koji se nalazi u prilogu.

Sudjelovanje na informativno – edukativnim modulima je bez kotizacije, a svaki pojedini modul boduje se u programu stručnog usavršavanja.

Kontakti
Željka Lukač
stručni suradnik
Tel: 01/4606732
zlukac@hgk.hr

Program Modula 6
Prijavni Obrazac