Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo
Aleksandar Dragomanović
laureat
Godina
1985.