Članak u časopisu: ČIP 114
Aktualna tema – na temu diskusije o problemima koji nastaju porastom motorizacije, porast koji donosi povišeni standard građana
datum/vrijeme
31.12.1962.