Istaknuti članci
41. IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE UHA-e
datum/vrijeme
20.06.2019.

41. izborna sjednica Skupštine UHA-e održat će se 29. 6. 2019. u 11:00 u sjedištu UHA-e, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb. Sjednica se saziva sukladno odluci donesenoj na mailing listi predsjednika Društava i predsjedništva Udruženja.

Dnevni red:

            OPĆI DIO

  1. Utvrđivanje kvoruma (minimum prisutnih je natpolovična većina članova iz najmanje pet Društava članova)
  2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Utvrđivanje dnevnog reda
  4. Verifikacija zaključaka 40. Skupštine

            IZVJEŠTAJI

  1. Izvještaj Predsjedništva o financijama i aktivnostima UHA-e u 2018.
  2. Izvještaj Odbora kontrole
  3. Izvještaj Suda časti
  4. Izvještaj Nakladničkog i Stručnog savjeta

            PLANOVI

  1. Izbor Predsjedništva

Odluka o sazivanju redovne skupštine usklađena je sa Statutom Udruženja hrvatskih arhitekata (čl. 16 – 21), a odvija se prema Poslovniku o radu Skupštine Udruženja hrvatskih arhitekata.

Na poveznici se nalazi Izborna lista i prijedlog programa, te životopisi nositelja – Maja Furlan Zimmerman (predsjednica), Tamara Bjažić Klarin (prva dopredsjednica) i Tonči Čerina (drugi dopredsjednik) – jedina koja je u roku predana u Tajništvo.

UHA_izborna lista_zivotopisi_prijedlog programa