Tijela UHA-e
1955. – 1956.
datum/vrijeme
31.12.1956.

Predsjednik/ca UHA-e
Miro Marasović