Tijela UHA-e
1954. – 1955.
datum/vrijeme
31.12.1955.

Predsjednik/ca UHA-e
Marijan Haberle