Članak u časopisu: ČIP 146
Primjedbe na temu – kritika arhitekture
datum/vrijeme
31.12.1965.