Zavod za zaštitu majke i djeteta Dr. Arsena Škatarića u Titogradu (projektant: Zoja Dumengjić, dipl.ing.arh.)