Nagrada Viktor Kovačić - godišnja
Zamjenska građevina osnovne škole ‘Sesvetska Sopnica’
Godina
2007.
Autori
Koautor

Tvrtka

Suradnici

fotografi: Studio HRG d.o.o., Nenad Borić

Adresa

Sopnička ulica 69, Sesvete