Članak u časopisu: ARHITEKTURA 11-12
Zaključci sa savjetovanja predstavnika redakcionih odbora stručno tehničkih časopisa, organa saveza DITJ-a i onih, koje izdaju ustanove saveznog značaja
datum/vrijeme
31.12.1948.