ZAGREB – RIJEČKI BIENALE ARHITEKTURE(65 GODINA DRUŠTVA ARHITEKATA RIJEKA)

Organizatori Društvo arhitekata Rijeka, Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata, Grad Zagreb i Grad Rijeka srdačno vas pozivaju na otvorenje izložbe Riječki bienale arhitekture u Zagrebu.

Izložba se otvara i održava uz potporu Grada Zagreba na lokaciji galerija ZgForum, Ulica Ljudevita Gaja 27, u utorak 16.5. 2017. u 19 sati.

Ovom bienalnom izložbom obilježava se 65 godina postojanja i rada Društva arhitekata Rijeka te predstavlja autorske radove članova nastale u protekle dvije godine.

Namjera izložbe je prikazati široki raspon i raznolikost projekata kojima se članovi Društva bave te time prikazati presjek trenutnog stanje arhitektonske struke u Rijeci i njenoj regiji.

Predstavljaju se arhitektonski i urbanistički projekti i/ili realizacije, urbanistički planovi i studije, razni natječajni radovi, projekti krajobraznog uređenja, projekti uređenja interijera i svi ostali projekti i/ili realizacije koji su u proteklom periodu bili ili još uvijek jesu aktualni.

Izložba članova Društva arhitekata Rijeka je retrospektivnog karaktera što znači da se izloženi radovi ne nagrađuju niti podliježu selekciji organizatora nego su odabir samih autora.