Portal webgradnja.hr najposjećeniji je portal iz djelatnosti gradnje, uređenja i opremanja.

Osim ljudi koji uređuju i opremaju, značajan dio posjetitelja čine i stručne osobe, arhitekti, projektanti, inženjeri. Na portalu se može pronaći veća količina stručnog sadržaja, članaka, tehničkih materijala, CAD detalja i dr. Portal redovno prati vijesti, događanja i novitete koji se pojavljuju na tržištu.