Članak u časopisu: ČIP 626-627
Vladimir Turina: Katkada treba govoriti istinu
datum/vrijeme
31.12.2006.