Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
Vjenceslav Richter
Godina
1992.