Projekt višestambene zgrade u Vrgorcu, u ovom za struku teškom vremenu, postiže visoki standard arhitektonske realizacije. Autori kroz projekt pokazuju visoki stupanj arhitektonske odgovornosti, kako prema investitoru i budućim korisnicima, tako i prema okolnom prostoru. Ne popuštajući pritiscima i teškoćama u procesu projektiranja i gradnje, čvrsto i argumentirano provode svoj koncept i realiziraju stambenu arhitekturu visoke kvalitete. Bez obzira na ograničena sredstva i situaciju u kojoj prostorni odnosi ne odgovaraju očekivanim ili željenim, autori reagiraju na projektantski promišljen način, smanjujući na najmanju mjeru negativna obilježja lokacije (ulica i plato autobusnog kolodvora s južne strane na visini prvog kata). Odabirom i razradom tipološke i komunikacijske sheme te tlocrtne dispozicije stanova ostvarena je volumenski razigrana ali odmjerena kompozicija koja se uklapa u zatečene prostorne odnose, istovremeno uspostavljajući nove. Odmjeren i nepretenciozan arhitektonski izraz i suzdržano oblikovanje primjereno stanovanju, koji odražavaju unutarnju strukturu zgrade, doprinose kvaliteti ostvarene arhitekture i unose suvremenu estetiku u zatečeni ambijent.