Suvremeni trenutak arhitekture opterećen posljedicama post-modernih “izuma”, ustrajno traži odgovore na temu regionalnog i svjetskog, nacionalnog i internacionalnog, vlastitog i eklektičkog. Rijetke su realizacije koje u tom traženju ostvaruju prijedloge dostojne vrijednosti i paradigme. Jedna od njih, u tom kontekstu vrijedna nesumljive pažnje, svakako je Vila Haj arhitekta Maria Perosse. Okosnica Perossijevog koncepta je debeli kameni zid koji je ujedinio cijelokupno tkivo arhitekture povezujući ga sa zemljom i dajući mu organičnu osnovu. Rezan čistim oblicima ostaje kompaktan i cjelovit vežući u prizemlju vanjski i unutrašnji prostor. Spavaće se sobe polako uzdižu stvarajući ritam prizemnog prostora usmjeren prema akcentuaciji vizure i kamina. U cijelom objektu ostvaren je odnos vanjskog i unutrašnjeg, otvorenog i zatvorenog. Jednostavnost tlocrta, čistoća prostora i originalnost rješenja govore o formiranom pristupu i zrelosti autora. Štapić, čiji je završetak prema moru koso odrezan prateći liniju obale i uz koji se lijepi samo vertikalna komunikacija te originalno postavljena kuhinja, kao da je proizašao iz parcele ujedinjujući apstrakrno i prirodno. Isto je tako “sukob” prirodnog i umjetnog materijala na samom objektu ostvaren s vidljivom tendencijom jednostavnosti, koju, međutim, nije lako dostići. I u ovom se slučaju može diskutirati o bakrenoj završnoj stijeni koja nestrpljivo čeka svoju patinu. No cjelina pristupa, jasnoća izraza, umješnost pri korištenju teksture materijala, te elementarna a u isto vrijeme originalna funkcionalna koncepcija, dovode ovo ostvarenje u prvi plan konkurenata za najčasniju nagradu. Tema memorije i tema novuma u njemu su povezane u jedno.Honorirali smo one napore koji u nacionalnom kontekstu ostvaruju dostignuće koje, osim što predstavlja prilog danom arhitektonskom trenutku, ukazuje i na vrijednosti proizašle iz odnosa vlastitosti i općih svjetskih kretanja.Njen kulturološki kontekst neizbježna je osnova prosudbe, a Perossijeva Vila Haj predstavlja u tom smislu prilog koji se ne može mimoići.