Vijesti

N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja benzinske postaje Kman jug u Splitu

Natječaj za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja benzinske postaje Kman jug u Splitu INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. u organizaciji i provedbi DRUŠTVA ARHITEKATA SPLITA raspisuje državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni                                                                              N A T J E Č A J ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKOG RJEŠENJA BENZINSKE POSTAJE KMAN…

City | Data | Future – Interakcije u hibridnom urbanom prostoru, UrbanIxD izložba, Venecija,24.09.-07.10.

City | Data | Future – Interakcije u hibridnom urbanom prostoru, UrbanIxD izložba, Venecija,24.09.-07.10.

Suvremeni gradovi ubrzano postaju hibridi fizičkog okoliša i digitalne sfere podataka. Nazivamo ih Pametnim, Cyber, Hibridnim, Inteligentnim, Medijiranim, Plug-in, Osjećajućim ili Sveprisutnim. Hibridni grad neprestano će dobivati nove mogućnosti, kapacitete prikupljanja i generiranja podataka. Stoga je izazov dizajnerske prakse, dati smisao i značaj tim podacima, te ih učiniti transparentnim i upotrebljivim građanima gradova budućnosti.Što će…

Zoltán Bachman: Hodočasnička crkva za Hrvatsku

Zoltán Bachman: Hodočasnička crkva za Hrvatsku

Dr Zoltán Bachman (r. 1945.), jedan je od najznačajnijih suvremenih mađarskih arhitekata. Dugogodišnji je dekan Instituta Marcel Breuer u Pečuhu te profesor na fakultetima za arhitekturu u Würzburgu i Budimpešti. Projekt Hodočasničke crkve je nastao 1996. godine, kao poklon dr Bachmana hrvatskome narodu. Uz skice i maketu crkve biti će izloženi i radovi Bachmanovog suradnika,…

ANATOMIJA OTOKA

ANATOMIJA OTOKA

čast nam je najaviti Vam nastavak održavanja programa Anatomija otoka 2012-2016 te Vas pozvati na naše događanje:3. Anatomija otokaBudućnost sela i autohtonih poljoprivrednih kultura na otocima17 | 9 | 2014 – 21| 9 |2014 – otok Vis, HrvatskaSimpozij će se odviti u gradu Visu, a na njemu će sudjelovati 27 predavača iz Hrvatske, Slovenije, Italije,…

BAU 2015 – vodećeg međunarodnog stručnog sajma za arhitekturu, materijale i sustave građenja

Natječaj za izradu idejnog rješenja Farmaceutsko biokemijskog fakulteta

Natječaj za izradu idejnog rješenja Farmaceutsko biokemijskog fakulteta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUraspisuje, aUDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)organizira i provodiarhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnjuN A T J E Č A Jza izradu idejnog arhitektonskog rješenja Farmaceutsko biokemijskog fakulteta, na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever, za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a).ev.br.nabave:9c/2014 MV-URegistarski broj natječaja: 186-14-ZG-IAUINVESTITOR I RASPISIVAČSveučilište u Zagrebu, Trg Maršala Tita…

Natječaj za izradu idejnog rješenja PASTORALNOG CENTRA, SPORTSKE DVORANE I PLIVALIŠTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ

Natječaj za izradu idejnog rješenja PASTORALNOG CENTRA, SPORTSKE DVORANE I PLIVALIŠTA U ŽUPI DUBROVAČKOJ

RASPISIVAČ natječaja su, kao glavni raspisivač, OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, Srebreno, 20 207 Mlini OIB:26643690230 telefon:020 486 026; 020 486 056; 020 487 470 fax:020 486 216, e-mail:opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr, internetska adresa:www.zupa-dubrovacka.hr odgovorna osoba:Silvio Nardelli, Općinski načelnik iDUBROVAČKA BISKUPIJA, Poljana Paska Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik OIB: 01437374693 telefon: 020 324 911 fax: 020 324 912…

Putovanje na 14. Venecijanski bijenale arhitekture / Fundamentals

Putovanje na 14. Venecijanski bijenale arhitekture / Fundamentals

Umjetnički direktor 14. Venecijanskog bijenala, karizmatični nizozemski arhitekt Rem Koolhaas pomaknuo je težište s individualnih opusa na proučavanje arhitektonskih elemenata, fenomena, procesa, vrijednosti i učinaka te je ovogodišnji Bijenale nazvao – Fundamentals, naglašavajući time važnost okretanja temeljnim elementima i izvorima arhitekture.Za povjerenicu hrvatskog nastupa na ovogodišnjem Venecijanskom bijenalu Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odabralo je prof.…

N A T J E Č A J za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUraspisuje, aDRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ)organizira i provodiarhitektonski, javni, anonimni, za realizaciju, opći, u jednom stupnjuN A T J E Č A Jza izradu idejnog arhitektonskog rješenjaza potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Prirodoslovno- matematičkog fakulteta (PMF-a) – izgradnja kompleksa: Biološkog, Geografskog i Geološkog odsjeka na lokaciji Horvatovac,Kampus Sjever,naručitelja Sveučilišta u ZagrebuEv.broj nabave 9b/2014 VV-URegistarski…

N A T J E Č A J za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja za Hrvatski atletsko-nogometni centar Svetice u Zagrebu

OPĆI UVJETI NATJEČAJA1.1. INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je Hrvatski nogometni savez, Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb, kojeg zastupa predsjednik DAVOR ŠUKER tel: 01/236-1555, e-mail: info@hns-cff.hr1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik TEO BUDANKO, dipl.ing.arh., tel: 01/481-6151, fax. 01/4816197 e-mail: natjecaji@d-a-z.hr.1.3. VRSTA NATJEČAJAOpći, javni,…

Katalog natječajnih radova za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i Parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Grada Novigrada-Cittanova

Katalog natječajnih radova za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i Parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Grada Novigrada-Cittanova

Katalog natječajnih radova za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Velikog trga i Parka Novigradske biskupije u povijesnoj jezgri Grada Novigrada-Cittanova možete preuzeti OVDJE.

NATJECAJ za izradu idejnog arhitektonsko-urbanistickog rješenja ZDRAVSTVENO-TURISTICKOG CENTRA U BIOGRADU

ZADARSKA ŽUPANIJAraspisuje, aDRUŠTVO ARHITEKATA ZADRAorganizira i provodidržavni, javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizacijuNATJEČAJza izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenjaZDRAVSTVENO-TURISTIČKOG CENTRA U BIOGRADU n/MRASPISIVAČ natječaja jeZADARSKA ŽUPANIJA,Božidara Petranovića 8,23000 Zadar,OIB 56204655363, koju zastupa župan Stipe Zrilić, mag.iur.Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt:Franka Krajnović, prof.e-pošta: zdravstvo-krajnovic@zadarska-zupanija.hrORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja jeDRUŠTVO ARHITEKATA ZADRA (ZDA), Kraljskog Dalmatina 2/I, 23000…

Impressum
Udruženje hrvatskih arhitekata

MB 03223043
OIB 01152649489

žiro-račun/ Zagrebačka banka 2360000-11001550751
IBAN HR6223600001101550751

devizni račun/ Zagrebačka banka
SWIFT ZABA HR 2X:2500-03223043
tel +385 (1) 48 16 151
fax +385 (1) 48 16 197


Trg bana J. Jelačića 3/1
Zagreb 10 000-HR

tel  +385 (1) 48 16 151
fax  +385 (1) 48 16 197
tajnistvo@uha.hr
Radno vrijeme 9-17h

Copyright © UHA