Uspjela zgusnutost funkcionalne i komunalne opremljenosti u Novom Portorožu