Članak u časopisu: ČIP 436-437
Urbanistički brevijar: Ante Marinović Uzelac: Teorija namjene površina u urbanizmu
datum/vrijeme
31.12.1989.