Sklop peterokutne kule u gradu Poreču na povijesnom poluotoku sačinjavaju: fortifikacija na južnoj strani, rimska kula u sredini i barokna kuća sa zapadne strane. Zatečena slojevitost povijesnih razdoblja porečke gradogradnje u određenom smislu prezentira urbani doseg antičkog, kasno srednjovjekovnog i renesansnog grada. Autorski tim: Tisa Dodić, Hrvoje Giaconi i Antonio Marion međusobnim uvažavanjem i komuniciranjem iznjedrio je metodološki pristup koji je rezultirao vrhunskim dometom obnove heterogenih povijesnih slojeva urbane sredine nama znane od davnih antičkih dana. Senzibilnost u odabiru detalja, konstruktivnih elemenata, obrada ploha i ukupna likovnost rješenja osnažuje naše uvjerenje da povijesni prostori uz znalačku ruku autora mogu prihvatiti novi sadržaj novog vremena i sačuvati ga generacijama koje dolaze.