Udruženje hrvatskih arhitekta djeluje kao nacionalna organizacija s ciljem koordinacije strukovnih interesa arhitekata na području Republike Hrvatske i uspostavljanja odnosa s drugim nacionalnim i međunarodnim srodnim organizacijama. Udruženje je strukovni savez regionalnih, županijskih i gradskih društava arhitekata. Cilj Udruženja je razvijanje i afirmiranje hrvatske arhitekture i urbanizma, kulture prostora, zalaganje za raznolik i kontinuirani razvoj hrvatske arhitekture, razvijanje i afirmiranje arhitektonske struke, poticanje suvremene arhitekture i njenog vrednovanja, očuvanje ugleda arhitekata, sudjelovanje u aktivnostima zaštite čovjekova okoliša, njegovanje veza s drugim područjima ljudskog stvaralaštva, te zaštita svojih članica. 

OPIS POSLA: organizacija rada službe Tajništva, zastupanje UHA-u u poslovima za koje ga/ju ovlasti predsjednik/ca, izvršavanje odluka Predsjedništva i predsjednik/ce UHA-e, pripremanje prijedloga odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva, pripremanje prijedloga financijskog plana i organiziranje njegovog izvršenja; organiziranje izrade općih akata, vođenje matične knjige članica UHA-e, planiranje projekata i praćenje provedbe, sudjelovanje u raspisivanju aplikacija za financiranje projekata.

VRSTA ZAPOSLENJA: Stalni radni odnos na određeno vrijeme – 18 mjeseci

UVJETI:

–  viša ili visoka stručna sprema

–  najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim i organizacijskim poslovima

–  aktivno znanje engleskog jezika

–  odlično poznavanje rada na računalu

–  odlične organizacijske sposobnosti

–  sklonost timskom radu

Uz prijavu, kandidati su obavezni priložiti:

– motivacijsko pismo

– životopis s popisom relevantnog iskustva

– dokaz o stručnoj spremi – preslika diplome

Prijave s prilozima dostavljaju se isključivo elektroničkom poštom na adresu: tajnistvo@uha.hr

Rok za prijavu kandidata je 5.12.2016.