Prijavom na ovaj Poziv prijavitelji iskazuju interes za programsku, prostornu i administrativnu podršku za programe koje namjeravaju realizirati u 2017. godini.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti programi koji ulaze u opis djelatnosti Udruženja hrvatskih arhitekata kao što su: gostujuća predavanja, radionice, tribine, izdavački projekti, izložbe. Programi se trebaju referirati na dolje navedene teme i moraju se ostvariti u 2017. godini.

Sredstva za provedbu odabranih programa Udruženje hrvatskih arhitekata zatražit će se putem javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, Ministarstva kulture i javnim pozivima lokalnih samouprava te ostalim mogućim pozivima i natječajima ovisno o prijavljenoj temi. Udruženje hrvatskih arhitekata predlagateljima programa pritom pruža svu potrebnu logističku i administrativnu podršku.

Uvjeti sudjelovanja:

Prijaviti se mogu autori i autorski timovi, pod uvjetom da je voditelj programa član UHA-e. UHA se kao organizator programa obavezuje prihvaćenim programima osigurati koordinacijsku i logističku podršku pod uvjetom da je angažman djelatnika UHA-e ugrađen u troškovnik programa. Predlagatelj programa se obavezuje da će u svim materijalima vezanim za program uz autorstvo isticati UHA-u kao organizatora programa.

Svaki predlagatelj može sudjelovati u ovom pozivu s više prijedloga. Realizacija programa ovisi o financijskim sredstvima dobivenim putem nacionalnih ili lokalnih poziva za financiranje.

Teme na koje se predloženi projekti trebaju referirati su:

„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja zaštite kulturne baštine u Republici Hrvatskoj“

ili

„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja kvalitete intervencija u javnim prostorima u Republici Hrvatskoj“

ili

 „Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj“

ili

„Urbanističke i arhitektonske inicijative u funkciji poboljšanja zakonskih rješenja vezanih uz prostorno uređenje u Republici Hrvatskoj“

Prijedlozi se podnose putem prijavnice u prilogu. Ukoliko je potrebno, prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u sam projekt.

Ispunjene prijavnice šalju se na adresu: tajnistvo@uha.hr

Prijavljene programe valorizirat će Stručni savjet i Savjet nakladništva Udruženja hrvatskih arhitekata.

Rok za prijavu je: 15.7.2016.

Odabrani autori bit će obaviješteni telefonom ili e-mailom najkasnije do 31.8.2016.