Članak u časopisu: ARHITEKTURA 213
Tajna zaglavnog kamena – sanacija kupole katedrale Sv. Jakova u Šibeniku
datum/vrijeme
31.12.1997.