Srbica ima kuću

“Borbina” nagrada za arhitektonsko ostvarenje na području SR Makedonije za 1984. godinu pripala je Aleksandru Nikoljskom i Iliji Pulejkovu za realizaciju Doma kulture u Srbici