Oznaka: Relja Šurbat

  • Nekritičan primjena motiva u arhitekturi

    Nekritičan primjena motiva u arhitekturi
  • Crkva Uznesenja Marije

    Građevina crkve u povijesti je bila uglavnom kolektivno djelo graditelja, zidara, klesara, kipara, drvodjelaca, slikara i niza drugih obrta koje danas kvalificiramo umjetničkim aktivnostima, a tek je u izuzetnim prilikama građevina bila samo u svojoj osnovnoj koncepciji djelo pojedinca i to tek od renesansnog vremena. Danas je građevina crkve isključivo graditeljevo autorsko djelo, a gubitak […]