Josip Uhlik

Arhitekt Josip Uhlik radio je u svojoj bogatoj praksi sve vrste objekata i planova, rješavao sve zadatke koji su se pred njega postavljali. Projektirajući školu ili hotel, aerodrom ili tvorničku halu, upravnu zgradu ili urbanistički plan uvijek je davao svoj maksimum. Radeći u vremenu u kojem su arhitekti bili «zvijezde» gradilišta, a ne časopisa (… Nastavi čitati Josip Uhlik