Oznaka: Ivo Petrić

  • Višestambena građevina POS

    Višestambena građevina POS

    Projekt višestambene zgrade u Vrgorcu, u ovom za struku teškom vremenu, postiže visoki standard arhitektonske realizacije. Autori kroz projekt pokazuju visoki stupanj arhitektonske odgovornosti, kako prema investitoru i budućim korisnicima, tako i prema okolnom prostoru. Ne popuštajući pritiscima i teškoćama u procesu projektiranja i gradnje, čvrsto i argumentirano provode svoj koncept i realiziraju stambenu arhitekturu […]