Helena Njirić
ukupno veza4
Nagrada Bernardo Bernardi
31.12.2010.
 
Nagrada Drago Galić
31.12.2004.
 
Nagrada Viktor Kovačić - godišnja
31.12.1999.