Tijela UHA-e
svibanj 1968. – 1972.
datum/vrijeme
31.12.1972.

Predsjednik/ca UHA-e
Edo Šmidihen