Članak u časopisu: ARHITEKTURA 178-179
Sveučilišna ulica u Splitu – jedan novi urbanizam, jedna nova arhitektura
datum/vrijeme
31.12.1981.