Članak u časopisu: ARHITEKTURA 1952 godina
STRANI ČASOPISI: Themza kao linearni nacionalni park
datum/vrijeme
31.12.1952.